Zalameggyes

Meggyes 1357-ben tűnik fel először Meggyesi János birtokában, majd 1370-ben a Meggyesi család hat ága osztozik rajta. Meggy szavunk régi helyneveinkben gyakori névelem, képzős változata olyan helyet jelentett, ahol sok meggyfa volt. A település a török hódoltság idején elpusztult. A lakatlanná vált falu csak a XVIII. század közepén népesült be. Földbirtokosai ebben az időben a Dóczy és a Forintos nemesi családok voltak. A községben 1770-ben két takács és két kocsmáros élt. A lakosság földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott. A földművelést nehezítette a Marcal gyakori áradása és a magas talajvíz. Az árukat Sümegen és Jánosházán értékesítették. Két templomot emeltek. A római katolikus vallású hívek az ukki plébániához, az evangélikusok pedig Zalagalsához (ma Veszprémgalsa) tartoztak. Szép, rendezett község, 2002-ben helyezést értek el a "Tiszta Veszprém megyéért" mozgalomban.
Katolikus és evangélikus templomai 1938-ban épültek.

Hagyományőrző rendezvények várják az idelátogatókat: augusztus 20-án a Szent István napi búcsú, valamint minden év szeptember második felében kerül megrendezésre a falunap.

Zalameggyes község honlapja: www.zalameggyes.hu