Zalagyömörő

Írott forrásmunkákban 1423-ban szerepelt legkorábban, Vggyemerew (Ukkgyömörő) alakban. 1424-ben már Gemere, 1480-ban pedig Gyemerew néven tüntették fel.
A török hódoltság alatt nemesek lakták. 1720-ban is nemesi községként tüntették fel, nemesi kiváltságokat élvezett egészen 1848-ig. Zalagyömörőhöz tartozott a Tarányi Ferenc tulajdonát képező Nyírlakpuszta. Zalagyömörő 1950-től tartozik Veszprém megyéhez.

A község plébániája 1788-tól létezik. A falu templomát 1750-ben kezdték építeni barokk stílusban, a Szentkereszt megtalálásának ünnepére van szentelve.

Zalagyömörő testvértelepülése 1993 óta a felvidéki színmagyar Szilas község, valamint 1998 óta az erdélyi Deményháza.

A falu évente megismétlődő rendezvényeivel búcsú, falunap, szüretifelvonulás, gyökerestalálkozó őrzi hagyományait.


Zalagyömörő község honlapja: www.zalagyomoro.hu