2.1.1.2. A szervezeti struktúra

A Társulás szervezeti struktúrája:

- Társulási Tanács:
- - -Társulás Elnöke
- - -Társulás Elnökhelyettesei
- Állandó bizottságok:
- - -Társulási Tanács Előkészítő Bizottsága (EB)
- - -Társulási Tanács Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága (PEB)
- Eseti Munkabizottságok
-Társulás Munkaszervezete
- - - Társulás Munkaszervezet Vezetője