Szentimrefalva

Villa Sarusd illetve Szentimresárosd az első neve. Csak 1908-ba kapja a Szentimrefalva nevet. A XVI. században a róla elnevezett Sárosdi család és a nagybirtokos Csóron családok a földesurai, majd a birtokrészük Eszterházyakra szállt. Az Oszterhuber család vízimalma 1542-ben a Sárosd-vize patakon állt, 1672-ben már puszta malomként említik.
Szent Imre tiszteletére emelt templomát 1322-ben jegyzik.

Mai - műemlék által védett - templomát, az 1788. évi vizitáció szerint a falu népe építette, illetve fejezte be 1758 körül. Ezt megelőzően fatemplom volt ennek helyében. A római katolikus templom félköríves szentélye, diadalíve és a szentélynél szélesebb hajója középkori eredetű. A középkori eredetet támasztja alá az is, hogy Szent Imre tiszteletére van szentelve, valamint, hogy a mai faluképnek megfelelő út éles kanyarral kénytelen megkerülni a templom szentélyét.

Minden év augusztus első felében tartják a hagyományos falunapi rendezvényt, a búcsút novemberben Imre napkor.

Szentimrefalva község honlapja: www.szentimrefalva.hu