5.1.1.5. A szervezeti egységek

Társulás Munkaszervezete

A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodásban rögzített közszolgáltatási, közigazgatási és területfejlesztési feladatok ellátására, a Társulás székhely településén, egy elkülönült munkaszervezetet működtetnek. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a munkaszervezet látja el.

Sümeg Térségi Foglalkoztatási Paktum menedzsmentje:

 • Informális csatornák létrehozása (a paktum aláírói, és a közvélemény számára folyamatos tájékoztatás a paktum életéről, működéséről, eseményeiről, szervezeti változásairól, Irányító Csoport döntéseiről, a Foglalkoztatási Fórum felvetéseiről).
 • Pályázatfigyelés és tanácsadás a Sümeg Térségi Foglalkoztatási Paktum célterületén azok számára, akik erre igényt tartanak.
 • Befektetési lehetőségek, üzleti kapcsolatok lehetőségeinek megteremtése.
 • A stratégia felülvizsgálatának elvégzése, projektgenerálás, projektötletek összegyűjtése, stratégiához rendelése, segítség a kidolgozáshoz igény esetén.
 • Az elkészült projektek vizsgálata, hogy egyeztethető-e a stratégia dokumentumához, amennyiben igen, akkor támogatási nyilatkozat kiállítása, és együttműködés a benyújtás és a megvalósítás időszakában. Együttműködő partnerek keresése, kiértesítése, együttműködési megállapodások megkötésében való segítség.
 • A Foglalkoztatási Paktum számára megpályázható projektek előkészítése, kidolgozása, megírása, nyertes projektek esetén a projekt megvalósítása, monitoringozása, fenntartása.
 • Az Irányító Csoport, valamint a Foglalkoztatási Fórum üléseiről hanganyag készítése, jegyzőkönyvezése, döntéseinek dokumentálása, döntéseinek végrehajtása.
 • Szoros együttműködés a Munkaügyi Központ kistérségi kirendeltségével, folyamatos konzultáció, munkaerőigény felmérés, munkaerő-felvétel támogatása, foglalkoztatásának, munkatapasztalatának nyomon követése
 • Együttműködés más térségek foglalkoztatási paktumainak menedzsmentjével.
 • Aktív részvétel az OFA, a Munkaügyi Minisztérium, a munkaügyi szervezetek, az egyéb paktumot, foglalkoztatást, stratégiát érintő országos, régiós összejöveteleken, foglalkozásokon, konferenciákon, tanfolyamokon, képzéseken. Cél az ismeretanyag fejlesztése, projektek megismerése, kapcsolatok kialakítása, amelyek a térség hasznára válthatók.
 • Folyamatos együttműködés és aktív részvétel a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás futó projektjeiben, új projektek előkészítésében, kidolgozásában, megvalósításában, fenntartásában.
 • Éves intervallumokban akciótervek készítése, stratégiához való illesztése, végrehajtása. Megvalósításuk után értékelés.