Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben

Tájékozató

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív támogatási rendszeréhez benyújtott KDOP – 5.2.1/B-2008-0014 azonosító számú pályázatát a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

Előzmények:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése – kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” tárgyú felhívást tett közzé. A konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai.

Tekintettel arra, hogy a sümegi kistérségben a járóbeteg ellátás jelenleg rendkívül elavult épületekben, korszerűtlen feltételek között működik; az előzetes felmérések alapján gazdaságosan nem újítható fel, így a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben” címmel 2008. június 23-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A pályázat célja, hogy a korszerű szakellátó központban a szolgáltatások egymásra épülő, és egymást kiegészítő integrációja révén a kistérség minden lakosa számára hozzáférhetővé váljon a szakorvosi ellátás.
A megpályázható összeg minimum 100 millió Ft, maximum 400 millió Ft volt. A támogatás intenzitása 90 %. A projekt tervezett összköltsége 355.265.000 Ft, így a Társulás 319.738.500 Ft – ra nyújtotta be támogatási igényét.

A pályázatban kitűzött célokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A Támogatási Szerződés aláírására 2009. június 5-én került sor.

A projekt címe: „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben”
A projekt összköltsége: 355.265.000 Ft, a megvalósításra megítélt támogatás összege: 319.738.500 Ft, ez a projekt összköltségének 90 %-a.

A rendelkezésre álló saját forrás: 35.526.500 Ft.

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás a Veszprém Megyei Önkormányzat Pályázati Önerő Kiegészítő Keret igénybevételére közzétett pályázati felhívására szintén sikerrel pályázott. Így a Megyei Önkormányzat saját forrás kiegészítésére 10.658.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a projekt megvalósítására.


Az új szakellátó központ a Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6. szám alatt; a kórház un. régi épületében lesz kialakítva. A beruházás során a meglévő régi épület teljes felújításra, valamint bővítésre kerül. Az így kialakítandó épületrész összes területe 1054,56 m2 lesz. Az épületben 7 rendelőhelyiség, valamint vérvételi hely, tornaszoba, oktatóterem, gyógyszertár s természetesen kiszolgáló helyiségek (vizesblokk, adatfelvételi iroda, öltözők, iroda) kerülnek kialakításra.
Az új szakellátó központban a következő szakrendelések kapnak helyet:

 1. Gyermekgyógyászat szakrendelés
 2. Nőgyógyászat
 3. Füll-orr-gégészet
 4. Érsebészet
 5. Neurológia
 6. Pszichiátria, pszichiátriai gondozó
 7. Szemészet
 8. Reumatológia
 9. Fizikoterápia
 10. Sebészet
 11. Urológia
 12. Gasztroenterológia
 13. Belgyógyászat
 14. Diabetológia
 15. Bőrgyógyászat
 16. Tüdőgyógyászat
 17. valamint az újonnan megvalósítandó kardiológia.

Az épület teljes egészében a komplex akadálymentesítés szabályainak megfelelően kerül kiépítésre, így a fogyatékkal élők számára is biztosított lesz az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.
A projekt előkészítő munkálatai már 2009. májusban elkezdődtek, a megvalósítás 2009. június elsején elkezdődött. A megvalósítás első szakaszában a kiviteli tervek elkészítése valamint az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fog lezajlani. Terveink szerint az alapkő letételére 2009. október első felében kerül sor, s egyben ekkor kezdődnek a kivitelezési munkálatok. Az építkezés várhatóan 2010. április 30-án fejeződik be, s ekkor kezdődhet a mintegy 160 milliós nagyságrendű eszközállomány beszerzése-telepítése. A szükséges engedélyek megszerzését követően a komplexum várhatóan 2010. augusztus elsején nyitja meg kapuit.

Célunk, hogy a projekt megvalósítása során folyamatosan tájékoztassuk a lakosságot. Ennek érdekében a sajtóval való szoros együttműködést szeretnénk megvalósítani.

Bízunk abban, hogy az Európai Unió, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatást nyert pályázatunk nagyban hozzájárul az egész kistérség lakosságának korszerű egészségügyi ellátásához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Vállalkozási szerződés az ÚMFT - KDOP 5.2.1/B-2008-0014. számú projekt keretében "Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi kistérségben" című program keretében szakorvosi rendelő átalakítása, bővítése tárgyában
- letölthető szerződés -
5,1 MB PDF

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda
8000 Székesfehérvár,
Távirda u. 2 II./3.
Tel: 22/ 511 832
Fax: 22/ 511 838

www.nfu.hu
www.nfu.hu/rop_ih
www.vati.hu