Gógánfa

A falu nevét már 1231-ben említik, Gógán comes fiainak birtokaként, innen az eredeti elnevezés: Gógánfalva. 1744-ben a gógánfaiak kérelmére a püspök engedélyt ad kis templom (ecclesiolam) építésére, így a ma is látható templom 1767-ben épült késő barokk stílusban, amelyet Keresztelő Szent János tiszteletére szenteltek fel. A templom előtt 1782-ben készült barokk alkotás, Nepomuki Szent János szobra áll. Jelentősebb épületei közzé tartozik az 1780-ban épített, majd később klasszicista stílusban átalakított kápolna, a Gyömörey-kúria, illetve a Kisfaludy utca elején álló Külley-kastély. A Külley-kastély mai épületét a főbejárat előtti terasz burkolatában és a bejárati homlokzat jobb sarkán látható jelzés szerint 1921-ben emelték egy régebbi épület helyén. Az 1930-as évektől iskola működik az épületben. Hajdanán a mainál nagyobb park vette körül, néhány szép facsoport még emlékeztet rá. A Gyömörey család kastélya arról nevezetes, hogy a fiatal Kisfaludy Sándor itt ismerkedett meg Szegedy Rózával, a Himfy szerelmei múzsájával, későbbi feleségével.

Gógánfán júniusban, az Iván-nap utáni vasárnapon tartják a búcsút; a falunap pedig az augusztus 20-hoz legközelebbi vasárnapon van.

Gógánfa község honlapja: www.goganfa.hu