Dabronc

Neve a szláv dobry "jó" szóból ered. Már 1198-ban írott forrás emlékezik meg a községről, mint a Türje nemzetség szállásbirtokáról. A következő században Türje Dénes, IV. Béla király ifjúkori barátja, a muhi vereség után egyike a király megmentőinek. Érdemei elismeréseként először szlavón bán, majd 1246-ban Magyarország nádora, s ő alapítja Türjén a nemzetség monostorát. Dabronc - legalábbis részben - az apátság birtoka lett. Mai neogótikus temploma 1913-1917 között épült az 1902-ben innét Amerikába kivándoroltak anyagi segítségével. Orgonáját a pécsi Ingester József Fiai cég készítette, amelyet 2002-ben a Pintér házaspár adományából újítottak fel.
Hasonló utat járt be az immáron Dabronccal összeolvadt Ötvös puszta is. Eredete ugyancsak az Árpád-korba nyúlik vissza, szintén a Türje nemzetség birtoka. A török időkben elnéptelenedik, s csak a XVIII. században népesül be újra. A Szegedy család mintagazdasága és kastélya, továbbá a Széchenyi kastély a század második felében épül, s ugyanerre tehető a pompás barokk műemléktemplom építése is, melynek falait eredeti Dorfmeister-freskó díszíti. A mintagazdaságot szervező nevezetes család kastélyában töltötte életének nagy részét a költő, Kisfaludy Sándor múzsája, Szegedy Róza.
A falu testvértelepülése a szlovákiai Bodza (Bogya).
A búcsút Húsvét utáni vasárnap tartják.

Dabronc község honlapja: www.dabronc.hu