A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a munkaszervezet látja el.

A munkaszervezet feladata különösen:

a) előkészíti a Társulási Tanács üléseit, döntéseit;

b) összegyűjti a kistérségben és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit;

c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a minisztériumok, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársaival, valamint önkormányzati területfejlesztési társulások munkatársaival, a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;

d) a Munkaszervezet ellátja a Tftv. 10/F. § (1) bekezdésében foglalt feladatokat is;

e) ellátja a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat.


A munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint működhetnek a minisztériumok, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó (hálózati) munkatársai, valamint önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai.

Törzskönyvi nyilvántartás adatai:

PIR: 589309
Név: SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE
Székhely: 8330 Sümeg, Deák Ferenc utca 6
Gazdálkodási jogkör: Önállóan gazdálkodó szerv
Pénzforg./előirányzat keret számla: 72800078-10034538-00000000 - Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Alaptevékenység szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Alaptev. elsődleges TEÁOR: 8411 Általános közigazgatás
Adószám: 15589301-1-19
Megye: Veszprém
Pénzügyi körzet: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
KSH stat. számjel: 15589301-8411-322-19

Alapítás:

Alapítás időpontja: 2005.09.01
Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2005.12.29
Kistérségi azonosító: 4905


A munkatársak:

dr. Kiss Csilla Magdolna
munkaszervezet vezető
Telefon: (87) 550-325; (70) 335-7061
E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu

Benczéné Illés Mária
pénzügyi főmunkatárs, könyvelő
Telefon: (87) 550-325
E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu

Andrási László
Sümeg Térségi Foglalkoztatási Paktum – projektmenedzser
Telefon: (87) 550-325
E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu

Paálné Nagy Irén
Projektasszisztens és adminisztrátor
Telefon: (87) 550-325
E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu