2011. március

Hírek:

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben” elnevezéssel, „KDOP– 5.2.1/B-2008-0014” azonosítószámon, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 319.738.500 Ft vissza nem térítendő UNIÓS támogatásban részesített. A Saját forrás igénye: 35,5 millió Ft. A projekt megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium 12,4 milló Ft ; a Veszprém Megyei Önkormányzat 10,6millió Ft összegű vissza nem térítendő, saját forrást kiegészítő támogatást biztosít.

A projekt megvalósításában a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda, mint Közreműködő Szervezet vesz részt.
A pályázat célja, hogy korszerű szakellátó központban a szolgáltatások egymásra épülő, és egymást kiegészítő integrációja révén a Sümegi Kistérség területén és azon kívül élő lakosság számára is hozzáférhetővé váljon a magas szintű szakorvosi ellátás. A munkálatok során a meglévő régi épület teljes felújításra valamint bővítésre kerül. Az ekképpen kialakítandó épületrész összterülete több mint 1050 m2 lesz.
Az épület teljes egészében a komplex akadálymentesítés szabályainak megfelelően kerül kiépítésre, így a fogyatékkal élők számára is biztosított lesz az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.

Lezajlott a bútorok közbeszerzése, folyik a bútorok készítése és beszerelése.
Az eszközök tekintetében folyamatban van a közbeszerzés.
A közbeszerzés lebonyolítása után korszerű eszközökkel kerül felszerelésre a létesítmény.