2011. május

Hírek:

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
2011. május 26.

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben” elnevezéssel. A nyertes projekt „KDOP 5.2.1/B-2008-0014” azonosítószámon került regisztrálásra és 319.738.500 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A projekt saját forrás igénye: 35,5 millió Ft. Az Önkormányzati Minisztérium 12,4 millió Ft ; a Veszprém Megyei Önkormányzat 10,6 millió Ft összegű vissza nem térítendő, saját forrást kiegészítő támogatást biztosított.
A projekt megvalósításában a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., Közép-dunántúli Területi Irodája, mint Közreműködő Szervezet vesz részt.
A Támogatási Szerződés hatályba lépésére 2009. június 5-én, az ünnepélyes alapkőletételre 2009. november 13-án került sor.
A pályázat célja, hogy korszerű szakellátó központban a szolgáltatások egymásra épülő, és egymást kiegészítő integrációja révén a Sümegi Kistérség területén és azon kívül élő lakosság számára is hozzáférhetővé váljon a magas szintű szakorvosi ellátás. A munkálatok során a régi épület teljes felújításra, valamint bővítésre került. Az ekképpen kialakított épületrész összterülete több mint 1050 m2 lett.
Az épület teljes egészében a komplex akadálymentesítés szabályainak megfelelően került kiépítésre, így a fogyatékkal élők számára is biztosítottá vált az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.
Beépítésre és elhelyezésre kerültek az új bútorok, berendezések. Az orvosi rendelők korszerű orvosi eszközökkel, gépekkel lettek felszerelve.

A létesítmény ünnepélyes átadására 2011. május 26-án 14 órakor került sor.
Az átadási ünnepségen beszédet mondott:
 Turcsi József a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás elnöke,
 A projektet elnökként elindító Simon Lajos elnökhelyettes,
 Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés elnöke,
 Galovicz Mihály a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda Vezetője,
 Dr. Németh Júlia a gépeket, eszközöket szállító SZAMOS-H Kft. ügyvezetője.

A programot színesítette a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium 12. C osztályos tanulóinak - Lovró Dóra és Varga Diána - szép szavalata. Megköszönjük az őket felkészítő Kovács Attiláné tanárnő munkáját.

Folyamatban van az engedélyek beszerzése.
A rendelők átköltözéséről és a rendelési idők alakulásáról a későbbiekben itt a honlapon, írott sajtóban és szórólapok útján tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.
Kérjük, kísérje figyelemmel továbbra is honlapukat.