2010. július

Hírek: BEFEJEZŐDTEK A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONT ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI

Simon Lajos a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Elnökének tájékoztatója a „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben” elnevezésű a „KDOP– 5.2.1/B-2008-0014” azonosító számú pályázatáról. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatot, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 319.738.500 Ft vissza nem térítendő UNIÓS támogatásban részesítette, melynek Saját forrás igénye: 35,5 millió Ft.
A projekt megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium 12,4 milló Ft ; a Veszprém Megyei Önkormányzat 10,6millió Ft összegű vissza nem térítendő, saját forrást kiegészítő támogatást biztosít.
A projekt megvalósításában a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda, mint Közreműködő Szervezet vesz részt.

A pályázat célja, hogy korszerű szakellátó központban a szolgáltatások egymásra épülő, és egymást kiegészítő integrációja révén a Sümegi Kistérség területén és azon kívül élő lakosság számára is hozzáférhetővé váljon a magas szintű szakorvosi ellátás. A munkálatok során a meglévő régi épület teljes felújításra valamint bővítésre kerül. Az ekképpen kialakítandó épületrész összterülete több mint 1050 m2 lesz. Az épület teljes egészében a komplex akadálymentesítés szabályainak megfelelően kerül kiépítésre, így a fogyatékkal élők számára is biztosított lesz az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.
A 2009. november 13-i ünnepélyes alapkőletételt követően kezdte el az építési munkálatokat a kivitelező SZ-L BAU Kft.
Felújításra került, a régi épületrész, elkészült az újonnan kialakított szárny.
Az építkezés a tervezettek szerint 2010. június 15-én befejeződött.
Jelen pillanatban folyamatosan zajlik az épület és a közművek műszaki átadása. Ezt követi a használatbavételi engedélyezés elindítása.
Folyik az eszközök közbeszerzési eljárásának előkészítése annak érdekében, hogy valamennyi szakrendelő a lakosság legjobb ellátása érdekében korszerű eszközökkel legyen felszerelve. Az eszközöket a nagy értékük és a hatályos jogszabályok miatt csak közbeszerzés útján lehet megvásárolni. Jelen pillanatban az illetékestől nem kaptuk meg az engedélyt a közbeszerzés megindítására, emiatt az eljárás lebonyolítása a megszokottnál több időt vesz igénybe. Kérjük ezért a lakosság megértését.