2010. Január

HÍREK: a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás a „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben” az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív támogatási rendszeréhez benyújtott, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 319.738.500 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített „KDOP– 5.2.1/B-2008-0014” azonosító számú pályázatának megvalósulásáról.

A pályázat célja, hogy korszerű szakellátó központban a szolgáltatások egymásra épülő, és egymást kiegészítő integrációja révén a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás minden lakosa számára hozzáférhetővé váljon a szakorvosi ellátás.

A 2009. november 13-án 15 órakor megtartott ünnepélyes alapkőletételt követően elkezdődtek az építési munkálatok, s folynak a hideg időjárás ellenére is.
Lebontásra került a felújítandó épület födémszerkezete. Az alapozását követően már állnak a járóbeteg szakellátó központ újonnan kialakított részének a falai is.
Eszközök közbeszerzése 2010. első negyedévében kezdődik el.