2009. November

HÍREK: a „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben” elnevezésű KDOP – 5.2.1/B-2008-0014 azonosító számú pályázat megvalósulásáról.

A pályázat célja, hogy korszerű szakellátó központban a szolgáltatások egymásra épülő, és egymást kiegészítő integrációja révén a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás minden lakosa számára hozzáférhetővé váljon a szakorvosi ellátás.

Megtörtént a szakrendelők átköltöztetése a Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6. szám alól a Sümeg Kossuth L. u. 16 szám alá, mivel az építkezés alatt az építési területen nem lenne biztonságos a betegellátás.

Aláírásra került a kivitelezővel a kivitelezési szerződés.
Közbeszerzés útján az építés jogát a ZSOMBOLY KONZORCIUM /SZ-L BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT ; PLANUM INVESTMENT KFT/ nyerte el.
Ezzel kezdetét veszi az építkezés.

Ünnepélyes alapkőletétel 2009. november 13-án lesz.


Alapkőletétel - Épülhet az új szakrendelő

2009. november 13-án elhelyezték a járóbeteg szakellátó központ alapkövét a Sümegen a Kompanik Zsófia u. 6. sz. alatt, a 355 millió forintos projekt első, immár a gyakorlatban is látható lépéseként.
A Társuláshoz tartozó 21 önkormányzat példaértékű összefogással indult el azon az úton, melynek eredményeként a kistérség 17 000 lakosa magas szintű, korszerű egészségügyi ellátásban részesülhet.
A közös erőfeszítés, a komoly fejlesztési szándék találkozott az Európai Unió fejlesztési törekvéseivel, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott célokkal, ennek eredményeként a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben” című projektje 319.738.500 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Közép-Dunántúli Operatív Program sikeres pályázata révén.
Az Önkormányzati Minisztérium az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet alapján 12.434.251 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt céljaink eléréséhez.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret terhére saját forrás kiegészítésre 10.658.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a munkálatokhoz.
A projekt megvalósításában a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda, mint Közreműködő Szervezet vesz részt.
A beruházás során a régi épület teljes felújításra, valamint bővítésre kerül. Az így kialakítandó épületrész összes területe 1054,56 m2 lesz. Az új szakellátó központban a 17 szakrendelés kap helyet.
Az épület teljes egészében a komplex akadálymentesítés szabályainak megfelelően kerül kiépítésre, így a fogyatékkal élők számára is biztosított lesz az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.
A projekt előkészítő munkálatai már 2009. májusában, a megvalósítás 2009. június elsején kezdődött el.
Közbeszerzés útján az építés jogát a ZSOMBOLY KONZORCIUM nyerte el melynek tagjai az SZ-L BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT, valamint a PLANUM INVESTMENT KFT.

Az alapkőletételen megjelentek:
 Pál Béla úr a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Elnöke,
 Lasztovicza Jenő Országgyűlési Képviselő úr, a Megyei Közgyűlés Elnöke,
 Virágh Péter úr VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Hálózati igazgató helyettese, a Nyugat-dunántúli Területi Iroda (Sopron) Vezetője,
 Farkas Béla Megyei Közgyűlés Képviselője,
 Az egészségügy képviseletében Dr. Györe Gyöngy igazgató asszony,
 Térség polgármesterei, alpolgármesterei, jegyzői,
 Kivitelezést végző Zsomboly Konzorcium képviselője,
 Civil szervezetek képviselői,
 Sajtó képviselői

Simon Lajos a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke röviden ismertette az uniós projektet, főbb számait, s hogy miként indulhatott meg a beruházás a 21település összefogásával. Elmondta, hogy 1879-ben Ramassetter Vince Sümeg város – valamint a környező települések számára kórházat építtetett a jelen beruházás helyén. Ez az épület kiállva az idők a háborúk viharait száz évnél tovább szolgálta a lakosságot. Erre a szellemi-fizikai hagyatékra építve teszi hozzá a kistérség 21 önkormányzata saját tőkéjét, s hoz létre újat a jelen és jövő számára. Az épület alapkőletétele a reményt jelenti a Térség számára, hitet ad abban, hogy a nehézségek ellenére érdemes a jövő nemzedékei részére új alapot teremteni. Jó példát mutat arra, hogy a kistérségi összefogás szellemében végzett munka, alkotó, értékteremtő erővel bír.

Pál Béla
Lasztovicza Jenő
Virág Péter
Dr. Rédei Zsolt

A beszédek után a felszólalók közösen helyezték el
 A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Alapító Okiratát,
 A Társulás polgármestereinek, jegyzőinek névsorát,
 A projekt rövid ismertetését,
 Az épület tervrajzát,
 Aprópénzt és
 A 2009 november 13-i Veszprém megyei Naplót
tartalmazó urnát.